Intervju med Åsne Seierstad

Se alle tre delene av intervjuet med Åsne Seierstad og svar på oppgavene. Dere kan jobbe alene eller gjennomføre en større diskusjon i klassen om Bokhandleren i Kabul. Dersom dere leser hele verket, kan dere også jobbe med oppgavene nederst på siden.

Oppgave

 1. del:

 1. Hva sier Seierstad om sin rolle som journalist og forfatter?

 2. Hvordan beskriver hun møtet med den norske medievirkeligheten?
2. del:
 1. Hvordan driver hun research til jobbene sine?
 2. Hva sier hun om kildebruk?
 3. I hvilken grad benytter hun seg av retoriske virkemidler når hun jobber? Hvordan framstår hun i selve intervjuet? Vekker hun tillit? Er det hun sier troverdig? Overbevisende?
 4. Hvilken metode fungerer best for henne når hun skal formidle noe direkte som journalist?
3. del:
 1. Hva mener Seierstad om burkaen som plagg? Er du enig i synet hennes? Argumenter for ditt eget syn.
 2. Hvilke litterære grep nevner hun at hun bruker i Bokhandleren i Kabul?
 3. Seierstad mener at journalistikken har sine begrensninger. På hvilken måte? Hva syns du selv om journalistikkens muligheter og begrensninger?
 4. Åsne Seierstad har fått kritikk for metoden hun bruker i Bokhandleren. Noen mener at det er høyst problematisk at en vestlig journalist ”trenger seg på ” og skildrer et familieliv på denne måten. Hva mener du selv?
 5. Hvilke sjangrer har Seierstad valgt å skrive boka i? Hvordan begrunner hun valgene sine?
 6. Hvorfor har hun valgt å ikke skrive seg selv inn i boka, som deltager i hendelsene?
 
Om filmingen av intervjuet:
 1. Kommenter den måten intervjuet er filmet på:
 • Hvilke utsnitt, vinklinger og perspektiv dominerer?
 • Hvilken effekt har det at vi ser selve filmkameraene underveis? Liker du det, eller syns du det er forstyrrende?
Oppgaver til hele verket:
 1. Gi en sjangeranalyse av boka. Dersom du mener at boka består av flere sjangrer, eller befinner seg i et grenseland sjangermessig, bør du finne belegg for det i teksten.
 2. Les VGs intervju med den svenske forfatteren Jan Guillou fra 29/8 2003 (lenke under). Bruk den som utgangspunkt for et foredrag om Bokhandleren i Kabul, der du argumenterer for eller imot Guillous standpunkter.

Nettressurser

VG 29.08.03

http://www.vg.no/rampelys/artikkel.php?artid=73860

VG intervjuer Jan Guillou, som har sterke meninger om Bokhandleren i Kabul.

Oppgaver

Intervju med Åsne Seierstad
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 19.05.2009

© Cappelen Damm AS