Soga om Tristan og Isond

På 1200-tallet nådde ridderromantikken Norge. Det kongelige hoffet viste stor interesse for denne diktningen, og flere romaner og fortellinger med forbilder fra Frankrike ble skrevet. Norsk litteraturs første roman, Tristram og Isond, ble i 1226 forfattet av munken broder Robert ved kong Håkon Håkonssons hoff. Romanen handler om hvordan Tristram og Isond drikker en kjærlighetsdrikk som gjør at de bryter alle samfunnets normer. Isond er utro mot sin mann, kongen, og Tristam, som er kongens nærmeste mann, bryter med sin herre. Bokas drivkraft er de to elskendes håpløse kamp for å få hverandre.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 03.08.2009

© Cappelen Damm AS