Sammensatte tekster

"Mediet er budskapet"

Av Marshall McLuhan (1911-1980)

 

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 13.04.2010

© Cappelen Damm AS