Quiz om litteraturhistorien

Denne quizen egner seg best etter at elevene har vært gjennom litteraturhistorien. Læreren er quizmaster og setter opp en passelig premie til det beste laget.

Oppgave

 1. Denne byen har det største amfiteateret i verden etter Colosseum og et brukbart fotballag, men er først og fremst kjent for at handlingen i Shakespeares Romeo og Julie ble lagt hit. Hvilken by skal vi til?
 2. Hva betyr uttrykket "å rette baker for smed"?
 3. På side 54 i læreboka kan du se det fascinerende bildet "Judit skjærer hodet av Holofernes" av den italienske barokkmaleren Caravaggio. Vi skal fram til fornavnet hans. Caravaggio var navnebror med en berømt multikunstner fra renessansen som blant annet står bak freskomaleriene i Det sixtinske kapell, Davidstatuen og tegningene av kuppelen til Peterskirken.
 4. Hvilken iøynefallende skjebne led både Johann Sebastian Bach og John Milton mot slutten av livet?
 5. I dette året ble George Washington tatt i ed som USAs første president, Mennerettighetserklæringen ble nedtegnet i Frankrike og i Tyskland kom Georg Ohm, mannen bak Ohms lov, til verden. Hvilket år snakker vi om?
 6. Hvilket instrument forbinder du med Petter Dass, Louis Armstrong og Ole Edvard Antonsen.
 7. Hvilken frukt er felles for 1Mos3, vitenskapsmannen Sir Isaac Newton og popgruppa The Beatles? 
 8. I denne byen, som er Danmarks tredje største, ble Thomas Kingo biskop i 1677 og H. C. Andersen født i 1805. Hva heter byen?
 9. Denne musikalske kunstretningen er oppkalt etter en by som i dag varmer opp med konsert før nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen. Den fremste representanten var Mozart. Hva heter kunstretningen?
 10. Hva var Mozarts mellomnavn, og hva betyr det?
 11. I denne kirken ligger Isaac Newton og Charles Darwin begravet, og en sentral scene i Da Vinci-koden utspiller seg her. Hva heter kirken?
 12. Hva heter Asbjørnsen og Moe til fornavn?
 13. I 2007 foreslo byrådet i Oslo at en ny videregående skole skulle oppkalles etter et viktig verk i den norske litteraturen. Forslaget falt, og nå heter skolen Bjørnholt videregående skole. Hva ville byrådet i Oslo at "barnet" skulle hete?
 14. Både Thomas Kingo og Petter Dass kan føre slekta si tilbake til dette landet som ligger på en stor øy med betydelig fotballinteresse. Hva heter landet?
 15. Hvilken fransk opplysningsfilosof sto bak formuleringen: "Jeg er uenig i hva du sier, men jeg vil kjempe til døden for din rett til å si det"?
 16. Vi skal fram til en mekanisk innretning som opprinnelig ble brukt til å male korn, men som i dag først og fremst brukes til produksjon av elektrisitet. Innretningen er beskrevet av Cervantes i en berømt scene i romanen "Don Quijote". 
 17. Plasser disse tre vitenskapsmenennene i kronologisk rekkefølge etter fødselsår: Johannes Kepler, Galileo Galilei og Isaac Newton.
 18. Hvilket av disse verkene er ikke en komedie av Ludvig Holberg: Den stundesløse, Den nylig oppvåknede og Den pantsatte bondedreng?

Oppgaver

Quiz om litteraturhistorien
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 18.08.2007

© Cappelen Damm AS