Friheten leder folket

Eugène Delacroix, født i Charenton Saint Maurice i 1798, død i Paris i 1863.  
Friheten leder folket, (også kalt 28. Juli 1830), 1830. Olje på lerret, 260 x 325 cm. Musée du Louvre, Paris.
Se side 161 i Spenn 2.

 

Bildet Friheten leder folket ble innkjøpt av staten fra Salonen i 1831. Maleriet hyller Julirevolusjonen i Frankrike i 1830 som styrtet Charles X og innsatte Louis-Philippe som konge. Det er det eneste samtidshistoriske maleriet i kunstnerens produksjon. Bildet er preget av en strengt iscenesatt bildearkitektur, dominert av en pyramideform og med effektfull bruk av store figurer som fyller forgrunnen og gir en opplevelse av at betrakteren befinner seg i sentrum av det som skjer. Motivet viser revolusjonære anført av symbolet for Republikken, kvinnen med sin frygiske lue og bare bryst og med trikoloren vaiende. De seirende skrider over restene av en barrikade dekket av døde og sårede. Delacroix har brukt sitt eget portrett som modell for mannen med flosshatt og gevær i venstre del. Hans revolusjonsbegeistring var ifølge Alexander Dumas vesentlig et uttrykk for gleden over å se igjen trikoloren, som ble assosiert med napoleonstiden. Julirevolusjonen var en borgerlig revolusjon med en nyrik middelklasse i spissen. Delacroix delte deres frykt for folkets vrede. Massenes diktatur var ikke noe politisk ideal for ham.

Delacroix var politisk konservativ, men i kunstneriske sammenhenger en radikaler. Bildet kan i større grad tolkes som hans begeistring for individuelle friheter enn som et uttrykk for klassekamp og opprør mot en øvrighet. Selv søkte han offisielle posisjoner en rekke ganger, men ble avvist. Takket være gode kontakter inn i statsapparatet og det politiske miljøet rundt kongehuset fikk han en rekke store dekorative oppdrag og ble jevnlig innkjøpt til staten. 

 
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 12.09.2007

© Cappelen Damm AS