Geografen

Johannes Vermeer, født i Delft i 1632, død i Delft i 1675). Geografen, ca. 1668-1669 (verken signatur eller datering på bildet er original). Olje på lerret, 52 x 45,5. Städelsches Kunstinstitut, Frankfurt am Main.
Se side 51 I Spenn 2.

 

Geografer spilte på 1600-tallet en viktig rolle i beskrivelsen av de nye kunnskapene om landmasser og kystlinjer, og Holland var sentrum i kartproduksjon. Kartet og globusen på bildet lar seg nøyaktig identifisere. I bildet er det gjengitt instrumenter som ble benyttet av geografer for oppmålinger og navigering, beregning av stjerneposisjoner og solens høyde. Nøyaktigheten i beskrivelsene av geografens arbeidsmiljø og instrumenter antyder at kunstneren har vært veiledet av en ekspert innen fagområdet. Dette har ført til spekulasjoner om en forbindelse mellom Vermeer og kjente vitenskapsmenn i tiden, uten at det er dokumentert.

Vermeer er mesteren innenfor hollandsk kunst i eksakt beskrivelse av romlige forhold. Det har vært argumentert for at han har benyttet et camera obscura i arbeidet med nøyaktig gjengivelse av motiver. Tekniske spor i bildene viser at han har benyttet enkle arbeidsredskaper for konstruksjon av sentralperspektivet, noe som svekker teorien om bruk av optiske hjelpemidler. 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 01.10.2007

© Cappelen Damm AS