Embryo

Leonardo da Vinci, født i Vinci i 1452, død i Cloux, Amboise, Frankrike i 1519.
Embryo, tegning i manuskript, 30,4 x 21,5 cm. Windsor Castle, Royal Library.
Se side 32 i Spenn 2.


Disseksjoner ble sjelden utført, og bare i ett tilfelle er det dokumentert at da Vinci gjennomførte en disseksjon. Det var ved en disseksjon av en gammel mann ved hospitalet ved St. Maria Nuova. Da Vinci skildrer kroppen som et system som avspeiler en høyere orden i naturen. Det er altså et samsvar mellom hva som skjer i kroppen og i universet. Forestillingen om en sammenheng mellom mikrokosmos og makrokosmos er en grunnleggende tanke hos da Vinci.

En stor del av da Vincis produksjon består av tegninger knytte til hans utforskning av naturen basert på observasjon av empiri. I tegningen av fosteret (Embryo) og liknende arbeider forsøker Leonardo å finne fram til en illustrasjonsform for vitenskapelige studier. En teknikk han benytter i sine anatomiske studier, er å skjære bort lag, slik at det vi skal undersøke, blir eksponert. Han legger vekt på konturen av en form og forenkler for å gjøre framstillingen klar og pedagogisk. Grafisk framstilling av forskningsobjektet utgjør ofte et viktig steg i utforskningen. Da Vinci var en pioner på dette feltet. Ofte knyttes bilder til forklarende tekster, slik vi også ser det på da Vincis tegninger. Av teksten framgår det at da Vinci ser barnet som ett med sin mor, noe som også innebærer at barnet ikke har en egen sjel, men deler morens sjel.

I nyere tid har fotografiet i mange tilfeller overtatt for tegningen som redskap for denne delen av forskningsprosessen. En videreutvikling av den tradisjonen Leonardo innleder, er dataanimerte grafiske framstillinger av forskningsobjektet basert på ulike informasjonskilder.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 01.10.2007

© Cappelen Damm AS